Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze - Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2017
 
OGŁOSZENIE
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina500+ na okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS (pok. nr 4) od dnia 1 sierpnia 2017 r.
 
Wnioski będzie można pobierać od dnia 1 sierpnia 2017 r.
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
  • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
  • wyrok lub protokół o zasądzeniu alimentów;
Podstawowe dane o dochodach wnioskodawców i członków ich rodzin gmina pozyska z systemu Empatia.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Szczegółowych informacji udziela pracownik GOPS: Aneta Żmuda tel. 55 6202459.
 
 
Więcej informacji na temat Świadczenia Wychowawczego można uzyskać na stronie MRPiPS <LINK>
 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek na świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus

Oświadczenie Wnioskodawcy ZSW-01

Oświadczenie Wnioskodawcy ZSW-03

Oświadczenie Wnioskodawcy ZSW-04

Oświadczenie dot. sytuacji rodzinnej

 

 

Autor: GOPS Lichnowy